Privatumo politika

„Medziobirza.lt“ privatumo politika

 

Ši politika yra parengta pagal Bendrą duomenų apsaugos reglamentą (GDRP) ir Europos Sąjungos taikomus įstatymus. Ji skirta padėti Jums suprasti, kaip Medziobirza.lt renka, naudoja ir atskleidžia Asmeninius duomenis, kuriuos pateikiate naudodamiesi Svetaine, naudodamiesi „Medziobirza.lt“ naryste ar abonentu ir skelbdami savo asmeninius ar įmonės duomenis „Medziobirza.lt“ platformoje.


 

Bendrosios nuostatos

 

1.1.             Ši politika taikoma, jei naudotojas naudojasi, naudojo ar išreiškė ketinimą naudoti arba yra kitaip susijęs su paslaugomis, kurias teikia bendrovė „Medziobirza.lt“, „Medziobirza.lt“  platforma ar bet kuri kita susijusi įmonė.

 

1.2.             Apsilankę mūsų svetainėje, užsisakę mūsų naujienų naujinimus ar tapdami mokėjimo Medziobirza.lt platformos nariu, galite pateikti mums trijų tipų informaciją: Asmeniniai ir įmonės duomenys, kurios oficialus atstovas esate, arba gavote žodinį ar rašytinį sutikimą būti asmeniu tam tikru atveju, kurį Jūs savanoriškai atskleidžiate ir kuris yra renkamas individualiai, ir Asmens duomenys, surinkti automatiškai, kai naudojatės mūsų svetaine ar paslaugomis, esančiomis mūsų svetainėje.

 

1.3.              „Medziobirza.lt“ ir jos gimtoji skaitmeninė platforma, laikydamasi taikomų įstatymų, užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą ir įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Vartotojo asmeninius duomenis nuo neleistinos prieigos ar atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kito neteisėto apdorojimo.

 

1.4.             „Medziobirza.lt“  slapukų politika pateikiama „Medziobirza.lt.com“ svetainėje ir nurodyta atskirame dokumente.


 

Įmonės ir asmens duomenų kategorijos

 

2.1.             Asmeniniai ir įmonės duomenys gali būti renkami iš mūsų naudotojų, abonentų ir klientų, arba iš paslaugų, kurias teikia, padeda ar organizuoja „Medziobirza.lt“ platforma, „Medziobirza.lt“  vadovai, darbuotojai, oficialūs perpardavėjai ar filialai.

 

2.2.             Surenkame šiuos asmeninius duomenis apie jus:

 

2.2.1.             Vartotojo tipas

2.2.2.             Atstovo vardas ir pavardė

2.2.3.             Atstovo pareigos

2.2.4.             Įmonės pavadinimas

2.2.5.             Įmonės kodas

2.2.6.             PVM mokėtojo kodas

2.2.7.             Vardas

2.2.8.             Pavardė

2.2.9.             Miestas

2.2.10.            Adresas

2.2.11.             Pašto kodas

2.2.12.             Telefono numeris

2.2.13.             El. paštas

2.2.14.             Slaptažodis 

2.10.             Mes taip pat saugome teisę rinkti bet kokią asmeninę informaciją, kurią galite įtraukti į tiesioginius ryšius su „Medziobirza.lt“ socialinės žiniasklaidos kanalais, interneto forumais ir kitais internetiniais leidiniais, kuriuos valdo „Medziobirza.lt“.

 

2.11.             Kita informacija, kuri yra renkama tam, kad būtų įvykdyti mūsų įsipareigojimai pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus (įskaitant tuos, kurie susiję su pinigų plovimu ar terorizmo finansavimu, arba kitaip reikalaujantys naudoti veterinarijos dalyvius, su kuriais prekiaujame)

 

2.12.             Suteikdami mums savo asmeninius duomenis, Jūs taip pat suteikiate sutikimą mums rinkti, laikyti, naudoti ir atskleisti Jūsų asmeninę informaciją pagal šią politiką. Be to, mes taip pat galime saugoti informaciją, kurią paliekate nurodytuose laukuose susisiekdami su mumis el. paštu arba per svetainės kontaktinę formą.

 

2.13.             Kai įeinate į mūsų svetainę arba naudojate bet kurią „Medziobirza.lt.com“ teikiamą paslaugą, mes automatiškai kaupiame informaciją iš jūsų įrenginių. Renkame šią informaciją:

 

2.13.1.             Serverio žurnalo informacija;

2.13.2.             Įrenginio informacija

2.13.3.             Telemetrijos informacija;

2.13.4.             Naudojimo informacija;

2.13.5.             Slapukų ir susijusių technologijų surinkta informacija;

 

Asmeninių ir įmonių duomenų įgijimo ir tvarkymo tikslai

 

3.1.             „Medziobirza.lt“ tvarko jūsų asmeninius ir įmonės duomenis, kad:

 

3.1.1.            užregistruoti savo interesus ir sąskaitą tapti „Medziobirza.lt “ platformos dalimi;

 

3.1.2.             tvarkyti ir išvardinti bet kokius užsakymus ar prašymus Jums ar bendrovei, su kuria susieta Jūsų paskyra. Tuo siekiama pagal „Medziobirza.lt“ platformos pagrindinį tikslą - padėti sukurti tinkle pagrįstą  platformą miškininkystės ir medienos pramonei;

 

3.1.3.             suteikti jums informaciją apie jūsų nurodytus produktus ir paslaugas;

 

3.1.4.             mūsų interneto svetainės, platformos ar produktų ir paslaugų, teikiamų per mūsų svetainę, teikimas, palaikymas, tiekimas ar tobulinimas;

 

3.1.5.             sąskaitų ir vartotojo / įmonės profilių kūrimas;

 

3.1.6.             asmeninių duomenų analizė ir stebėjimas, siekiant nustatyti tam tikro turinio naudingumą ar populiarumą ir geriau suprasti mūsų vartotojų veiklą internete;

 

3.1.7.             atsakyti į jūsų užklausą arba atsakyti į jūsų komunikaciją;

 

3.1.8.             siųsti techninius, palaikymo ar administracinius pranešimus;

 

3.1.9.             bendrauti su Jumis apie naujienas, produktus, paslaugas, renginius ir kitą informaciją, susijusią su „Medziobirza.lt“ platforma ar kitais pasiūlymais, kurie, mūsų manymu, bus Jums įdomūs;

 

3.1.10.             atitinka mūsų teisinius ar reguliavimo reikalavimus;

 

3.1.11.             atlikti kitus tikslus ar priežastis, dėl kurių buvo surinkti asmens duomenys.

 

Asmeninių duomenų naudojimas

 

 

4.1.             Asmeninius duomenis bendrinsime tik šiais būdais:

 

4.1.1.             su Jūsų sutikimu arba Jūsų nurodymu;

 

4.1.2.             su mūsų esamomis ar būsimomis patronuojančiomis bendrovėmis, filialais, dukterinėmis įmonėmis ir kitomis bendrai kontroliuojamomis ar nuosavybės teise priklausančiomis įmonėmis tarptautiniu mastu;

 

4.1.3.             tam tikra informacija, kurią pasirinksite dalintis, gali būti rodoma kitiems platformos nariams viduje arba viešose Medziobirza.lt platformos dalyse, pvz. Jūsų kontaktinė informacija, įmonės informacija, susijusi su verslo vadovų kūrimu, pasiūlymai, taip pat prašymai dėl paslaugų kainų, kurią nurodote užpildydami arba atnaujindami registracijos formą registruodami savo sąskaitą „Medziobirza.lt“ platformoje;

 

4.1.4.             susijungiant ar parduodant mūsų įmonės turtą, ar finansuojant ar dalyvaujant įsigijime ar kitoje situacijoje, kai Asmens duomenys gali būti atskleisti ar perduoti kaip vienas iš mūsų verslo turto;

 

4.1.5.             atsakydami į prašymą pateikti informaciją, jei manome, kad atskleidimas atitinka visus taikomus įstatymus, kitus teisės aktus ar teisinius procesus;

 

4.1.6.             su trečiosiomis šalimis, kai negali būti pagrįstai panaudoti suvestiniai asmens duomenys.

 

4.2.             Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmeninius duomenis, jei to reikalaujama, kad būtų laikomasi taikomų įstatymų ir tarptautinių sutarčių, pavyzdžiui, susijusių su „klientų kruopštaus patikrinimo“ ir „žinoti savo klientą“ įgyvendinimu, siekiant įvykdyti rinkos skaidrumo reikalavimus ir pranešti apie juos kompetentingoms institucijoms, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui, teroristų finansavimui, jį ištirti ir pranešti apie juos, jei naudotojas turi finansines sankcijas arba yra politiškai pažeidžiamas asmuo, ir patikrinti tapatybę, pagrįstą: sutarties vykdymu arba siekiant imtis veiksmų vartotojo prašymu prieš sudarant susitarimą ar laikytis teisinės prievolės ar ORCA teisėtų interesų dėl patikimo rizikos valdymo ir įmonių valdymo.


 

Įrašų ir archyvavimo ribų trukmė

 

5.1.             Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau nei reikia, o saugojimo laikotarpis gali būti grindžiamas su Jumis sudarytomis sutartimis, taikytinais įstatymais arba „Medziobirza.lt“  teisėtais interesais. Tai yra kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas sprendimas, kuris priklauso nuo tokių duomenų pobūdžio, kodėl jis renkamas ir tvarkomas, taip pat nuo atitinkamų teisinių ar operacijų išsaugojimo poreikių.

 

5.2.             Mes taip pat išsaugosime Jūsų naudojimo duomenis tol, kol atsiimsite sutikimą. Visi kiti pirmiau nurodyti duomenys bus saugomi tol, kol tai bus reikalinga tam tikslui (-ams), kuriam (-iems) mes iš pradžių surinkome arba įstatymų nustatyta tvarka.


 

Jūsų teisės būti duomenų teikėju

 

6.1.             Jūs turite teisę:

 

6.1.1.             pasiekti asmeninius duomenis;

 

6.1.2.             gauti informaciją ir asmeninius duomenis apie Jus;

 

6.1.3.             atšaukti savo sutikimą naudoti asmeninius duomenis;

 

6.1.4.             reikalauti ištaisyti Jūsų netikslius asmens duomenis;

 

6.1.5.             prašyti nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

 

6.1.6.             prašyti nutraukti informacijos atskleidimą arba suteikti prieigą prie Jūsų asmens duomenų;

 

6.1.7.             perduoti Jūsų asmeninius duomenis kitam duomenų valdytojui (duomenų perkeliamumas);

 

6.1.8.             prašyti ištrinti asmeninius duomenis (teisė būti pamirštam);

 

6.1.9.             kitas teises, kaip nurodyta reglamente.

 

6.2.             Kaip numatyta galiojančiuose įstatymuose, teisė gauti informaciją ir su Jumis susiję asmens duomenys bus apriboti, jei tai:

 

6.2.1.             kenkia kitų asmenų teisėms ir laisvėms;

 

6.2.2.             kelia pavojų vaiko pasisavinimo konfidencialumui;

 

6.2.3.             užkerta kelią nusikalstamos veikos prevencijai arba nusikaltėlio sulaikymui;

 

6.2.4.             apsunkina tiesos nustatymą baudžiamojoje byloje.

 

6.3.             Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu, turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu ir mašininiu būdu nuskaitomu formatu, ir turite teisę perduoti šiuos duomenis duomenų valdytojui.

 

6.4.             Jūs turite teisę pas mus ištaisyti neteisingus asmens duomenis apie Jus.

 

6.5.             Kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu ir jei jį atšaukėte, galite reikalauti ištrinti asmeninius duomenis. Tokios teisės netaikomos, jei prašomi ištrinti asmens duomenys yra tvarkomi taip pat ir remiantis kitais teisiniais pagrindais, pvz., Susitarimu ar įsipareigojimais, pagrįstais taikomais įstatymais, arba jei duomenys yra pateikiami ir saugomi „Blockchain“, kai tokių asmens duomenų ištrinimas yra techniškai neįmanomas.

 

6.6.             Norint naudotis bet kokiomis šioje politikoje paminėtomis teisėmis ir (arba) klausimų ar pastabų, susijusių su Asmens duomenų naudojimu, Jūs visada galite susisiekti su mumis kontaktiniais duomenimis, pateiktais „Medziobirza.lt“ tinklalapyje, arba viešai skelbiamus kitur internete ar kitais Jums pasiekiamais būdais.

 

6.7.             Visi prašymai priimami per 30 dienų nuo jų gavimo.

 

6.8.             Dauguma žiniatinklio naršyklių yra nustatytos kaip slapukai. Galbūt norėsite atsisakyti išjungti slapukus (žr. Mūsų svetainės „Cookie“ nustatymus).

 

6.9.             Taip pat galite bet kuriuo metu atsisakyti iš mūsų gauti reklaminius pranešimus, vadovaudamiesi mūsų svetainės instrukcijomis. Jei atsisakysite, mes vis tiek galime atsiųsti ne reklaminius pranešimus, pvz., Techninius pranešimus, palaikymo ar administracinius pranešimus arba informaciją apie Jūsų paskyrą (jei turite).

 

6.10.             Šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitas trečiųjų šalių svetaines, kurios gali rinkti asmeninius duomenis apie Jus, įskaitant slapukus ar kitas technologijas. Jei naudodamiesi nuoroda į kitą svetainę, Jūs paliksite šią svetainę - ši politika nebus taikoma Jūsų naudojimui ir veikimui tose kitose svetainėse. Turėtumėte susipažinti su kitų svetainių privatumo politika, nes mes jų nekontroliuojame ir neatsakome už bet kokią informaciją, kurią pateikia ar renka šios trečiosios šalys.

 

Intelektinė nuosavybė

 

7.1.             Tinklalapį „Medziobirza.lt“, „Medziobirza.lt“ platformą ir visus mūsų tinklalapyje aprašytus mūsų paslaugų logotipus saugo „Medziobirza.lt“ ir UAB "Saulės laukas" prekių ženklai. Be to, visos puslapio antraštės, individualios grafikos, dizainas, scenarijai, šaltinio kodas, turinys yra „Medziobirza.lt“ patvirtintos autorinės teisės. Negalite jų kopijuoti, imituoti, modifikuoti, keisti ar naudoti be išankstinio raštiško sutikimo. Visas tinklapyje nurodytas turinys ir jo turinys yra išskirtinė „Medziobirza.lt“ nuosavybė. Jūs negalite atsisiųsti, atgaminti ar perduoti jokios informacijos, išskyrus asmeniniam naudojimui nekomerciniais tikslais.

 

7.2.             Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su informacija, tekstu, grafika, logotipais, vaizdais, garso įrašais, patentais, prekių ženklais, prekių ženklų registracijomis, prekių pavadinimais, duomenų rinkiniais, scenarijomis, programine įranga, kompiuterio kodu, dizainu, technologija, garso ar kitomis medžiagomis arba Svetainėje rasti kūriniai priklauso „Medziobirza.lt“ . Jūs galite atsisiųsti ir spausdinti tokias medžiagas iš Svetainės asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui. Jei nesilaikysite šios politikos bus kreipiamasi į teismą įstatymų nustatyta tvarka.

 

„Medziobirza.lt“ privatumo politikos pakeitimai

Kartais galime savo nuožiūra peržiūrėti šią politiką. Naujausia šios politikos versija reglamentuos mūsų asmens duomenų rinkimo, apdorojimo, profiliavimo ir atskleidimo praktiką. Mes pranešime apie bet kokius pakeitimus, pateikdami raštišką pranešimą mūsų tinklapyje arba atsiųsime jums el. laišką. Jūsų tęstinis mūsų svetainės naudojimas yra Jūsų sutikimas būti saistomiems su tokiais šios politikos pakeitimais. Jei nesutinkate su šia politika, nenaudokite mūsų svetainės ar mūsų paslaugų.

 

XS
SM
MD
LG
XL